Zpětné zrcátko: Eduard Palíšek

Co byste poradil svému mladšímu já?

Radím nerad, ale když je to mému mladšímu já, udělám výjimku: „Neboj se důvěřovat své intuici, pocity jsou stejně důležité jako tvrdá fakta. Nečekej, že úspěch přijde sám od sebe, všechno si musíš tvrdě odpracovat. A zkratky nikam nevedou, vůbec to nezkoušej. Až úspěch přijde, ber ho s pokorou, když se něco nepodaří, pouč se z toho, postav se a jdi dál. K lidem, které máš kolem sebe, se chovej tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. A neber se moc vážně, to by ses neměl čemu zasmát, když se podíváš do zrcadla.“

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA zastává pozici generálního ředitele skupiny Siemens v České republice od roku 2010 a odpovídá za řízení celé skupiny. Je dlouhodobým podporovatelem českého technického a přírodovědného školství a vědy. Mezi jeho záliby patří fotografování, jak digitální, tak klasickou technologií.