Zpětné zrcátko: Zdeněk Vejvoda

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Raději než radou bych to nazval předáním zkušeností. Pro budoucí manažerskou práci pro mě byly zásadní dvě.

Nejvíce jsem se naučil od toho nejhoršího šéfa. Zpětně jsem svým způsobem rád, že jsem s ním pár let vydržel.

Druhá zásadní zkušenost je už z fungování mé vlastní firmy. To, že jsem nepřipravil všechny směrnice, procesy a další dokumenty potřebné pro chod firmy hned při jejím rozběhu, mě stálo mnohem více problémů a úsilí později.

Zdeněk Vejvoda, majitel firmy Neuran s.r.o.

… firmu Neuran založil před deseti lety a dodnes ji řídí. Ve volném čase se zajímá o whisky – spoluorganizuje whisky festivaly. K dalším koníčkům patří sport – volejbal, běh, cyklistika, lyžování, golf.