Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (dále jen ČNOPK) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy a jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Provedli jsme taková technická a organizační opatření, která zaručí, že jak my, tak i externí poskytovatelé služeb budou dbát předpisů o ochraně osobních udajů.

V souvislosti s dalším vývojem našich internetových stránek a zaváděním nových technologií za účelem zlepšení našich služeb pro Vás, může dojít i ke změnám v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám proto, abyste si toto prohlášení čas od času opětovně přečetli.

Přístup do nabídky na internetu
Každý přístup do nabídky ČNOPK na internetu je ukládán do souboru provozního deníku. V tomto souboru jsou uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců následující údaje:

  • IP adresa
  • název vyžádaného souboru
  • datum a čas vyžádání
  • množství přenesených dat
  • hlášení o úspěšnosti přenosu dat

Tyto údaje budou použity pouze pro optimalizaci internetové nabídky.

Pokud u nás objednáváte informační materiál, Zpravodaj či jiné publikace nebo se přihlašujete na naše akce, ptáme se Vás na Vaše jméno a další osobní údaje. Záleží je na Vás, zda tyto údaje vyplníte. Vaše údaje uchováváme na obzvláště chráněném serveru v Německu. Přístup k němu má pouze několik osob se zvláštním oprávněním, které mají na starosti technickou, obchodní a redakční péči o tento server.

Google Analytics
Tato internetová stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se bude přenášet úplná adresa na server společnosti Google v USA a tam krácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení využívání této internetové stránky, k vytváření sestav o aktivitách na internetové stránce a dalšího využívání internetových stránek a služeb souvisejících s Internetem vůči provozovatelům stránek. IP adresy přenesené z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebudou slučovány s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného nastavení ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky v celém rozsahu. Dále můžete zamezit shromažďování dat na Google vytvořených pomocí souborů cookie a vztahujících se na využívání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tak, že si kliknutím na následující odkaz stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Předávání osobních údajů třetí osobě
Údaje, které budou shromážděny během přístupu do nabídky ČNOPK na internetu, budou předány třetí osobě pouze tehdy, vyžaduje-li to zákon či soudní rozhodnutí nebo bude-li to nezbytné pro případ právního nebo trestního stíhání z důvodu útoku na internetovou infrastrukturu ČNOPK. Shromážděné osobní údaje nebudou předány třetí osobě za jinými nekomerčními či komerčními účely.
V případě objednání publikací budou Vámi zadané osobní údaje použity pouze uvnitř ČNOPK a firmy, která je pověřena zasíláním publikací. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou Vaše osobní předány údaje třetí osobě.

Použití souborů cookie
Na některých stránkách jsou používány soubory cookie, aniž bychom Vás na to mohli upozornit. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že soubory cookie automaticky přijímá. Můžete však nastavit Váš prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítnul, nebo aby tyto byly ukládány jen po dobu trvání daného internetového spojení.

Ochrana mladistvých
Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce sdělovat žádné osobní údaje. Nevyžadujeme od dětí a mládeže žádné osobní údaje. Vědomě tyto údaje neshromažďujeme a také je nepředáváme třetí osobě.

Odkazy na internetové stránky třetích osob
Naše nabídka na internetu obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob. Nemáme žádný vliv na to, zda tyto třetí osoby dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontakt:
V případě potřeby dalších informací ohledně zacházení s osobními údaji v ČNOPK jsme Vám rádi k dispozici::

Vladislav Kříž
Václavské nám. 40
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 221 200