Které pracovní procesy jste v poslední době zmodernizovali?

Asi každou velkou firmu trápí problémy s dlouhým „time-to-market“ při vývoji produktů a služeb a současně určité vzdalování se zaměstnanců centrály od zákazníků. Věříme, že agilita je jedním z nástrojů, jak tyto výzvy řešit. Cílem zavádění agilního řízení je vytvořit plochou organizaci založenou na sebeřízení a rovných vztazích uvnitř pracovních týmů. Rozhodli jsme se přijmout model Agile@Scale, který aplikuje agilního zásady v části organizace zaměřené na rozvoj produktů a služeb, provozní část banky zůstává jako doposud. Agilní část se v průběhu uplynulého půl roku transformovala z liniového uspořádání na systém cross-funkčních týmů, tzv. tribů. Fázi reorganizace máme za sebou, nyní je naší prioritou změna kultury a vyladění systému.

Read more