Které pracovní procesy jste v poslední době zmodernizovali?


Michal Vytiska, Business Consulting Manager, Komerční banka

Asi každou velkou firmu trápí problémy s dlouhým „time-to-market“ při vývoji produktů a služeb a současně určité vzdalování se zaměstnanců centrály od zákazníků. Věříme, že agilita je jedním z nástrojů, jak tyto výzvy řešit. Cílem zavádění agilního řízení je vytvořit plochou organizaci založenou na sebeřízení a rovných vztazích uvnitř pracovních týmů. Rozhodli jsme se přijmout model Agile@Scale, který aplikuje agilního zásady v části organizace zaměřené na rozvoj produktů a služeb, provozní část banky zůstává jako doposud. Agilní část se v průběhu uplynulého půl roku transformovala z liniového uspořádání na systém cross-funkčních týmů, tzv. tribů. Fázi reorganizace máme za sebou, nyní je naší prioritou změna kultury a vyladění systému.


Tomáš Haken, HR ředitel Moore Stephens

Vyrostla z 80 zaměstnanců na 250 za čtyři roky. Rozšířila se ze třech poboček na osm. Pro daňově auditorskou společnost Moore Stephens je neustálá promyšlená modernizace nezbytnost. Jak např. zařídit, aby spolu mohly spolupracovat mnohdy smíšené týmy odborníků – daňových poradců, znalců, účetních expertů, právníků, auditorů – napříč republikou? Za účelem efektivnější práce na společných projektech, sdílení odborných novinek, realizace interních školení a mentoringu atd. jsme postupně implementovali a dále vylaďujeme řadu komunikačních nástrojů – od pravidelných skypových porad přes intranet, klientský portál, využití sdílených virtuálních prostor tzv. dataroomů až nejnověji po platformu Microsoftu pro řízení virtuálních týmů „Teams“.


Ulla Schulz, Manager International Sales Office, Maritim Hotels International

I přes více než 50letou tradici v hotelnictví je důležité neustrnout na místě. Jako hotelový řetězec s 32 hotely v Německu, který je vedený majitelem, neustále musíme pracovní postupy a procesy přizpůsobovat novinkám. Hotely Maritim jsou proto agilní především v oblasti přímého prodeje a digitalizace. V posledních letech jsme zmodernizovali a optimalizovali naše systémy a databáze. V přímém prodeji využíváme například platformu Salesforce, která byla přizpůsobena interním procesům. Díky vnitropodnikovému prodejnímu nástroji MARY, což je databáze propojená s internetem, jsme se zákazníky v ještě užším kontaktu a můžeme se o ně lépe postarat. Podobně mohou naši zákazníci rychle a nekomplikovaně zasílat a spravovat své požadavky přes různé online platformy jako například cvent.com.


Josef Zajíček, předseda představenstva, Autodrom Most

Při modernizaci pracovních postupů, kterou si vyžádal stále akutnější nedostatek pracovních sil, autodrom investoval do digitalizace velkého závodního okruhu. Část komisařů, kteří upozorňovali jezdce na nebezpečí na trati barevnými vlajkami, nahradila signalizace pomocí obrazovek. Velkoplošné obrazovky jsou umístěny na jednotlivých úsecích podél trati závodního okruhu a díky důmyslnému řešení jsou schopny reagovat na dění na dráze a měnit status místně i celkově. Nahradily konkrétní lidské pracovníky a počet traťových komisařů se podařilo snížit o deset. Použitá technologie si na druhou stranu vynutila vytvoření postu dispečera zvládajícího IT i práci na PC na vyšší úrovni. Jde o technologii používanou okruhy F1, kde je vzhledem k velkému provozu nedostatek pracovních sil stále větším problémem.