Vzdělání jako priorita

Společnost zabývající se výrobou montovaných domů chce dlouhodobě zůstat v České republice a vzdělání proto bere do svých rukou

Sebastian Stachorra

Mateřská společnost sídlí Německu, dceřiná společnost vyrábí v České republice. Tato kombinace je dosud poměrně častá a nejinak je tomu v případě výrobce montovaných domů, společnosti DFH Haus. Poptávka i odbyt, vývoj i návrh pocházejí z Německa, ale i Česká republika se již může pochlubit vlastními úspěchy.

Úspěch společnosti nemusí spočívat „jen“ v rostoucích bilančních součtech, firemních ziscích a prestižních oceněních. Úspěchem je také vytrvalé překonávání překážek za účelem zajištění budoucnosti v dané lokalitě. Tak lze popsat to, co firma DFH Haus CZ podniká v oblasti vzdělávání v Žákavě v Plzeňském kraji. Stejně jako v celé České republice je i tady na trhu práce lidí nedostatek a už jen samotné udržení zaměstnanců je obtížné. Pro DFH Haus CZ to tedy znamená krátkodobě pokrýt zvýšenou poptávku po pracovní síle ukrajinskými agenturními zaměstnanci. 260 stálých zaměstnanců firmy v loňském roce postavilo více než 550 domů a obrat společnosti činil 31 milionů eur. Avšak právě v oblasti řemeslné výroby nepředstavují agenturní zaměstnanci trvalé řešení. Z dlouhodobého pohledu je zapotřebí dobře vyškolený český personál.

„Z hlediska vzdělávání si musíme všechno zajistit sami,“ říká jednatel společnosti, pan Daniel Krämer. Neexistuje totiž duální státní koncepce odborné přípravy. Společnost DFH Haus CZ proto sama spolupracuje se základními a odbornými školami, nabízí zájmové kroužky a studentské praxe, podporuje studenty formou stipendií a každoročně pro ně garantuje až pět pracovních míst.


Daniel Krämer, jednatel společnosti DFH Haus CZ

S politikou je to těžké…

Politici slyší volání hospodářské sféry po vzdělávacím systému, který by byl zaměřený na praxi. Příkladem je projekt Pospolu. V letech 2013–2015 byla vypracována koncepce spolupráce mezi školami a firmami a DFH Haus CZ byla jednou z partnerských společností. Výsledkem řady jednání a zdlouhavé práce byla jedna stránka konkrétních opatření. A dál? Projekt zapadl do šuplíku a tam také zůstal. „Vlastně jsme tím jen znovu zdokumentovali to, co už stejně děláme,” poznamenává Krämer zklamaně. Svůj díl viny však podle 40letého podnikatele nesou také firmy, které by měly převzít určitou část odpovědnosti: „Součástí řešení je jistá angažovanost – a to i v době krize. V tom tkví celá podstata.“

A přece se něco v současné době děje. V Moravskoslezském kraji se testuje duální pilotní projekt a zdá se, že se vláda chce tohoto impulzu chopit. Zda bude tento projekt úspěšný, se teprve uvidí.

… a proto se společnost DFH Haus CZ sama aktivně činí…

Do té doby zůstanou společnosti jako DFH Haus CZ osamocenými hráči. „A to časem omrzí,“ připouští Krämer. Zejména v Německu poptávka po montovaných domech roste a kapacita areálu se má díky modernizaci výrobních zařízení prudce zvýšit, dokonce až o 50 %. Daniel Krämer zdůrazňuje, že jeho pracovníci v Žákavě v ničem nezaostávají za svými německými kolegy. Automatizace se ovšem dotkne i samotného podnikání. „Pokud budou stroje v příštích letech složitější, budeme potřebovat vyškolené středoškoláky z Plzně. Proto u nás již dnes funguje zapojování žáků do praxe.“

V současné době firma DFH Haus CZ nedokáže obsadit ani zmíněných pět garantovaných pracovních míst pro mladé lidi. To souvisí i s tím, jakou image řemeslo má. Podle Krämera je „zaprášené”, a to zejména v myslích rodičů. I je musí přesvědčit, že jejich děti čeká jako tesaře a truhláře dobrá budoucnost.

… a překonává překážky

Proto firma DFH Haus CZ nabízí již na dvou základních školách zájmové kroužky pro žáky šestého až osmého ročníku. Pod vedením pracovníků společnosti se děti učí sestavit dřevěné hodiny, poličky na koření nebo svítilny. Stavebnice se nakupují v Německu – v České republice prý neexistuje výrobce, který by se specializoval na takovéto školní pomůcky. Žáci jsou však nadšeni, když si mohou vzít svůj první „truhlářský výrobek“ domů a třeba tak v sobě objevit řemeslný talent. A snad právě díky tomuto přístupu firma DFH Haus CZ v budoucnu snáze najde nové zaměstnance. Je to sice běh na dlouhou trať, ale zároveň to nejlepší, co firma může v danou chvíli udělat.