Existuje specifická firemní kultura malých a středních podniků?

Arthur Braun

Zcela jistě. Jejím specifikem je plošší hierarchie, rychlejší rozhodnutí, méně složitá struktura. To vše může být výhodou, avšak i nevýhodou. Ve většině případů zná šéf celý hodnotový řetězec, zákazníky a své spolupracovníky a firma tak může flexibilněji reagovat a podporovat kreativitu, aniž by musel spolupracovat s externími poradci a start-upy. V případě, že ale šéf nemá předpoklady pro svou pozici, trvá jeho výměna často velmi dlouho, neboť je nezřídka také společníkem/společnicí. Tuto situaci ve spoustě případů vyřeší až trh. (Západo)německé malé a střední podniky měly pro svůj rozvoj o několik desetiletí více času, ale znám také mnoho českých malých středních podniků, které se vyvíjejí správným směrem. Zbývá tedy už jen, aby se podařila generační výměna.

 

Arthur Braun
advokát, managing partner
bpv Braun Partners

 


Alice Kubíčková

Firemní kultura je jako puzzle, které si každý podnik skládá sám. Každý podnik, ať už malý, střední či velký, tak má svou vlastní specifickou firemní kulturu. Výhodou malých a středních podniků je určitá míra flexibility v možnostech nastavení firemní kultury. Podnik s menším počtem zaměstnanců může lépe naslouchat a vyhovět individuálním potřebám svých zaměstnanců a vytvořit tak přátelské prostředí, ve kterém budou zaměstnanci spokojeni. Pozitivní však je, že už i velké podniky boří zkostnatělé firemní zvyky a budují moderní firemní kultury s důrazem na uvolněnou a přátelskou atmosféru, ve které je každý zaměstnanec součástí týmu a vlastní činností může přispět k budování vyspělé firemní kultury.

 

Alice Kubíčková
ředitelka
Komora právní odpovědnosti


Vladislav Sywala

Rodinná společnost má specifickou firemní kulturu, vyznačující se vysokou loajalitou zaměstnanců k vlastníkovi, kterým je konkrétní osoba. To přináší nízkou fluktuaci pracovníků, z nichž řada pracuje pro firmu 20 let a déle. Náš byznys je z podstaty věci konzervativní a dlouhodobý, dlouhodobé jsou i naše vztahy s klienty. Známe dobře tuzemský trh a máme dlouhodobě nadprůměrné výsledky. Tento stav nicméně přináší u řady zaměstnanců pocit uspokojení a rezistenci ke změnám. Pro udržení konkurenceschopnosti a vlastníkem požadované rentability je v ostrém konkurenčním prostředí nezbytné trvale pracovat na atmosféře náročnosti, angažovanosti a flexibility. Musíme preventivně eliminovat pocit, že je vlastně všechno v pořádku. Věci se mohou rychle změnit v náš neprospěch, protože dlouhodobost přináší setrvačnost. Lidé rychle zpohodlní.

 

Vladislav Sywala
jednatel společnosti
Messer Technogas


Jiří Voda

Oblast insolvenčního práva se vyvíjí poměrně dynamicky pro všechny procesní subjekty – jak pro věřitele, dlužníky, insolvenční správce, tak pro i advokáty. Naše kancelář se věnuje insolvenčnímu právu ze všech těchto stran. To vyžaduje, aby byl sestaven fungující a kooperující team, který je specializován na jednotlivé oblasti. Oproti firmám s velkými počty zaměstnanců máme výhodu rychlého rozhodování a individuálního přístupu. Všichni členové teamu ve svých oblastech mají osobní kontakt ať už s klienty nebo s dlužníky. Žádnému členu teamu se nemůže stát, že bude zapomenut „mezi papíry“. Tím jsou členové teamu vtahováni do života firmy a do řešení problémů klientů či dlužníků. V kanceláři proto vládně aktivní a živý duch.

Jiří Voda
AK Voda

 


Jörg Wiederhold

Výrazným charakteristickým znakem malých a středních podniků je účast společníků s významným vlivem na operativní řízení společnosti. Porovnám-li takto definované malé a střední podniky z řad svých klientů s podniky, u nichž jsou jednatelé pouze zaměstnanci, je patrné, že v prvním případě jsou vazby na podnik mnohem silnější – a to nejen ze strany zaměstnanců, ale též z pohledu zákazníků a dodavatelů. Je jasné, že v době bolestného nedostatku pracovních sil mohou právě tyto vazby představovat rozhodující konkurenční výhodu. Další předností je kratší proces rozhodování, neboť majitel, který má poslední slovo, je zároveň jednatelem, a tím je i lépe dosažitelný. To jsou pro mě dva důležité znaky podnikatelské kultury malých a středních podniků.

Jörg Wiederhold
Partner- Leader German Desk
Deloitte Audit

 


Roman Žák

Zabýváme se digitalizací, která se může zdát abstraktní, ale jejím nejdůležitějším prvkem jsou lidé – vymýšlíme, jak zákazníkům ušetřit práci. Náš tým je složen z odborníků s multioborovou znalostí – od systémů, přes IT infrastrukturu, technologii výroby a logistiku po řízení globálních projektů. Není proto důležité jen získat nové kolegy, ale také dlouhodobě motivovat ty stávající. Proto umožňujeme lidem být úspěšnými, což se nám daří – 31 % lidí je s námi déle než 5 let, přičemž jsme od roku 2013 vyrostli o 100 %. Vybíráme si takové kolegy, kteří sdílí naše hodnoty a poslání – být užiteční. Nejvíc mě těší vzájemný respekt, který k sobě a k naší práci chováme. Společně jsme si tak vytvořili autentický mikrosvět, kde děláme smysluplnou práci, která nás baví, a navíc tu nacházíme přátele.

Roman Žák
předseda představenstva
Aimtec


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *