Agile! Které pracovní procesy jste v poslední době zmodernizovali?

Niclas Pfüller, generální ředitel , Brose CZ

„Bruslím tam, kde puk bude, ne tam, kde je,“ prohlásil kdysi legendární hokejista Wayne Gretzky. A přesně to děláme i my. Společně s Technickou univerzitou Mnichov jsme vyvinuli jeden z nejmodernějších logistických konceptů v Evropě a již v roce 2012 jsme jej implementovali v našem kopřivnickém závodě. Už tehdy obsahoval prvky průmyslu 4.0, které nyní rozšiřujeme a dále rozvíjíme. Podobný koncept jsme realizovali v rožnovském závodě. Tento závod disponuje také plně automatizovaným systémem objednávání, v němž senzory samostatně řídí dodávání materiálu. V blízké budoucnosti zprovozníme inovativní výrobní linku na výrobu sedadel pro prémiovou automobilku na Slovensku, jejíž součástí jsou roboty a bezpilotní vozidla, které podporují naše zaměstnance při jednotlivých pracovních krocích.


Jakub Čapek, výkonný ředitel , Aspena

Naší strategií je soustředit se na rychlou a efektivní reakci na požadavky zákazníků. Všichni vnímáme růst ekonomiky, snižování nezaměstnanosti a zvyšování mzdových nákladů. V Aspeně jsme optimalizovali náklady a současně zefektivnili procesy, zaměřili se na stabilizaci a posílení motivace zaměstnanců, kteří se zabývají řízením obchodních případů, a hledali rezervy v administrativních procesech. Zavčas jsme začali uplatňovat strategii „zeštíhlení“ administrativně-řídicího molochu. Šli jsme cestou „Cut the Middle Man“, tzn. vyloučili jsme každý mezičlánek, který zpomaloval efektivitu. Do roku 2019 vstupujeme jako flexibilně řízená společnost.


Arthur Braun, bpv BRAUN PARTNERS

I advokátní kanceláře žijí v digitálním světě a snaží se sledovat trendy, respektive být v některých aspektech napřed. Pro všechny je základem spolehlivá elektronická správa lhůt, zejména pokud jich jsou tisíce ročně, ale i zapisování timesheetů a vystavování faktur. Pro office managera to může znamenat i jednodušší prolinkování událostí či implementaci interní komunikace. Stále se přitom jedná o DMS, ale systém musí být šik, uživatelsky přívětivý a transparentní. Při tom je potřeba dát zejména na názor kolegů, vnímat a přijímat nové a nekonvenční nápady a zohlednit důraz na vůli celé kanceláře. I malé změny a zjednodušení interních procesů si žádají spolupráci a motivaci všech kolegů, od společníků až po asistenty, aby nakonec mohlo dojít k úspěšné implementaci ne vždy jednoduchých změn.


Filip Hradec, Tribe lead Corporate Daily Banking and Lending, Česká spořitelna

Česká spořitelna prochází změnou kultury spojenou se zrodem tzv. Banky budoucnosti. Ta je založená na agilních principech práce a organizace. Agilita je prostředek jak dosáhnout excelentní péče o klienta založené na rychlém dodávání kompletní služby. Agilní uspořádání dává jasná pravidla fungování a spolupráce, chceme díky němu vybudovat kulturu, ve které je každému jasné, co se od něj očekává a na čem celý tým společně pracuje. Takové pracovní prostředí vyžaduje určitou změnu ve stylu myšlení. Nikdo nečeká, až dostane hotový produkt, ale pomáhá už při jeho zrodu a přijímá tak spoluzodpovědnost za výsledek od samého počátku. Klasickou hierarchickou strukturu nahrazují týmy namixované z odborníků z různých oblastí a tyto týmy se organizují ne podle produktů, ale kolem potřeb zákazníků.


Bildquelle Titelbild: Pixabay