Mezi Českem a Bavorskem vzniká nový koridor pro vysokorychlostní přenos dat

Vysokorychlostní spojení mezi Českem a Bavorskem budou mít k dispozici nejen lidé a zboží, ale také data. Přispěje k tomu projekt zaměřený na využití vysokorychlostních mobilních sítí páté generace (5G) a vývoj aplikací založených na 5G. Obě země z průmyslového srdce Evropy vidí budoucnost v inovacích, digitalizaci a špičkových technologiích. Na přeshraniční spolupráci se dohodly ve společné deklaraci 5G koridor Mnichov-Praha. Tato iniciativa vznikla v roce 2020 z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Bavorského státního kancléřství. Cílem je spoluutvářet globální trend v poskytování nových služeb elektronických komunikací a tím posouvat vpřed přeshraniční digitální transformaci.

5G sítě jsou díky rychlosti a stabilitě datového přenosu, které jsou několikanásobně vyšší než u 4G, schopny propojit tisíce zařízení současně a vytváří tak prostor pro vývoj dalších inovativních služeb. Například továrny mohou využívat automatizované procesy a také propojené stroje a zařízení, čímž se zvýší bezpečnost práce i produktivita. Lze optimalizovat dodavatelské řetězce, vozidla budou moci vzájemně komunikovat a bude možné na dálku poskytovat lékařskou péči pacientům v odlehlých oblastech. Prostor pro využití např. umělé inteligence může získat nový rozměr.

V počáteční fázi česko-bavorského pilotního projektu je hlavní prioritou přeshraniční spolupráce ve výzkumu. Prvním krokem je identifikace, vývoj a prioritizace aplikačních scénářů pro 5G. Na tom budou v tematických pracovních skupinách spolupracovat výzkumní pracovníci, firmy, operátoři mobilních sítí a potenciální uživatelé těchto nových řešení. Zaměří se na oblasti eHealth, propojená a automatizovaná mobilita, průmysl 4.0, inteligentní regiony a kybernetická bezpečnost. Kromě vybudování tohoto výzkumného koridoru je dalším krokem posouzení možnosti využití financování z EU na vybudování 5G infrastruktury podél hlavních dopravních os mezi Mnichovem a Prahou.

Foto © shutterstock

Ambiciózní iniciativa 5G koridor Mnichov-Praha má velký potenciál stát se vlajkovým projektem bilaterální technologické spolupráce v EU. Intenzivní výměna mezi Českem a Bavorskem může být prostřednictvím vysokorychlostního přenosu dat snazší a rychlejší. To může zvýšit konkurenceschopnost regionu nejen ekonomicky, ale také z hlediska kvality života. Ve věci financování vybudování nezbytné infrastruktury nyní obě země ve spolupráci s Evropskou komisí prověřují možnost podat koordinovanou žádost o částečné financování Evropskou unií ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027.

Virtuální základní kámen 5G koridoru byl položen v únoru 2021 na úvodním setkání, které proběhlo online a jehož se zúčastnili vysoce postavení představitelé státní správy, vědy, byznysu i českých a bavorských měst. Svou činnost již zahájila pracovní skupina 5G pro eHealth. V březnu 2021 se na virtuálním workshopu sešli čeští a bavorští vědci. Založili nová projektová konsorcia a představili návrhy výzkumných projektů, například z oblasti telemedicíny, domácí péče, inteligentních nemocnic, výměny medicínských informací či vzdělávání. Tyto návrhy budou v následujících měsících dále rozpracovány. Na jaře 2021 se také uskuteční první bilaterální workshop na téma propojená a automatizovaná mobilita.

Kontakt: Lenka Šolcová
koordinátorka projektu 5G koridor Mnichov-Praha
lenka.solcova@munich-prague.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.