Když dcery vyrostou

Německý dodavatel systémů pro těžební průmysl ukázal, čeho lze dosáhnout, když v podnikatelském prostředí, které se dostává do krize, změníte kurz.

 To, co už léta zažívá moravskoslezský hornický region, je postupné umírání. Jeden výrobce elektroniky z Bádenska-Württemberska však ukázal, jak se může z dodavatele systémů pro těžební průmysl stát moderní technologický podnik se špičkovými produkty – a jak se může udržet v podnikání.

Miliardové obraty v těžebním průmyslu přilákaly po převratu do Moravskoslezského kraje mnoho podniků. Také bádensko-württemberská společnost bebro electronic zavětřila nové odbytiště s příznivými výrobními podmínkami a v roce 1993 založila v obci Horní Suchá dceřinou společnost befra electronic. Zpočátku pouze s pěti zaměstnanci montovala elektronické řídicí systémy a dodávala je těžební firmě OKD a místním dolům. „Tehdy to bylo velké dobrodružství – od koupě pozemku přes stavbu budovy až po schvalování,“ vzpomíná na začátky Ernst Käppeler, který podnik dodnes vede.

Bylo to dobrodružství, ale vyplatilo se! Do konce 90. let se v těžebním průmyslu dalo úspěšně podnikat. Ale: „Pouze s jedním velkým projektem ročně pro OKD bylo podnikatelské riziko příliš velké,“ vysvětluje jednatel firmy. Kromě toho se těžební průmysl v důsledku obtížné transformace, zastaralých technologií a rostoucí konkurence na světových trzích dostával pomalu, ale jistě do krize. Ernst Käppeler si uvědomil, že bude nutné změnit kurz.

Firma se rozhodla zaměřit na vývoj a rozšíření portfolia produktů. Do budoucna chtěla vyrábět i pro jiná odvětví a především přilákat nové zákazníky. Podnik dnes vyvíjí na 700 typů přístrojů a ročně vyrábí 1,6 milionu elektronických zařízení a přístrojů pro nejrůznější odvětví. Jeho elektronika se dnes využívá v průmyslových zařízeních, v měřicí technice, v ovládacích jednotkách pro motocykly BMW a dokonce i v medicíně. Jeho produkty jsou většinou klíčovým prvkem pro produkty zákazníků, „srdcem celého zařízení“, jak říká šéf firmy befra, která dnes dosahuje obratu kolem 35 milionů eur pro mateřskou společnost a má na 300 zaměstnanců.

S průměrnou výrobní dávkou 500 kusů sice befra electronic nepatří k firmám vyrábějícím ve velkých sériích, ale je silná v exportu. V průměru 90 % výroby putuje k mezinárodním zákazníkům, z velké části do Německa.

Kurz byl tedy zkorigován a podnikání běží. Usnout na vavřínech však není na pořadu dne. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, rostoucí mzdy a digitalizace – to jsou aktuální výzvy, kterými se musí zabývat i befra electronic. Ale i zde se projevuje flexibilita podniku.

„Ještě před čtyřmi roky pro nás bylo snadné najít dobrý personál, dnes pociťujeme nedostatek kvalifikovaných pracovních sil,“ říká Ernst Käppeler. Jednatel firmy využívá zeměpisné polohy svého podniku. Polsko je odtud co by kamenem dohodil. „Dosud jsme tam nacházeli kvalifikovaný personál, který pracuje nejen ve výrobě, ale také ve výzkumu a vývoji a v inženýrství. Máme i velmi dobré vedoucí pracovníky z Polska,“ vypráví inženýr a manažer Ernst Käppeler.

Nedávno se u tohoto podniku střední velikosti začaly používat roboty na lepení a montáž určitých sestav. „Jsou to sice jen dva roboty, není jich dvacet, ale v každém případě jsou to technologie, kterými se zabýváme a které nám usnadňují výrobu,“ vypráví jednatel podniku. V budoucnosti by chtěl dále zvyšovat efektivitu a technicky zůstat na vysoké úrovni. Za tímto účelem mají být dále rozšiřovány vývojové kapacity a stanoveny nové technologické standardy. I pro společnost befra electronic totiž dnes platí, že Česko už není montovnou s nízkými mzdami jako v 90. letech.

Také tuto přeměnu dceřiná společnost firmy bebro úspěšně zvládla a změnila se ve svébytný a moderní technologický podnik.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *