Rozhovor s Eduardem Palíškem, country CEO a generálním ředitelem SIEMENS CZ

„Český průmysl se dnes nachází na křižovatce”

Siemens patří celosvětově mezi přední technologické firmy, v Česku působí už více než 130 let. A Eduard Palíšek je jedním z nejzkušenějších top manažerů v Česku, jako country CEO a generální ředitel řídí český Siemens již více než 11 let. Pokud chceme v nejistých dobách vědět, kam se bude ubírat vývoj, u něj jsme na správné adrese.

Pane Palíšku, stále ještě se nacházíme uprostřed největší krize, kterou jsme zažili. Osobní kontakty jsou už dlouhou dobu omezené, nahradila je digitální komunikace. Mnohé je tak distancovanější, méně osobní, mnohé je ale také rychlejší a efektivnější. Jak toto období prožíváte vy jako top manažer? Převažují spíše příležitosti?

Současná situace je bezesporu bezprecedentní. Koronavirová pandemie náš všechny zasáhla nejen svým rozsahem a dobou trvání, ale také obrovským informačním přetížením. Většina komunikace se přesunula do online prostoru, který je neskutečně rychlý a rozsáhlý, ale také nespolehlivý z pohledu kvality a pravdivosti informací. Je to skutečná zkouška kritického myšlení každého z nás. Osobně zastávám názor, že optimální je kombinace online a osobní komunikace. Osobní komunikace totiž umožňuje mnohem intenzivnější sdílení informací, názorů i pocitů. To se však týká jenom lidí: stroje osobní komunikaci nepotřebují, necítí rozdíl mezi tím, když člověk zadá nové nastavení na displeji umístěném přímo na stroji nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu z domova. A právě zde pandemie otevřela nové příležitosti v oblasti průmyslu, infrastruktury, zdravotnictví, služeb i dalších oborů.

Siemens má v Česku sedm výrobních závodů a více než 10 tisíc zaměstnanců a patří k největším technologickým firmám v zemi. Jak náročné bylo ze dne na den začít v závodech s povinným testováním na koronavirus? Jak velký byl podíl pozitivních testů?

Testování zvládáme bez problémů. Dobrovolné testování jsme v závodech zavedli již v posledním čtvrtletí roku 2020 a mnoho zaměstnanců ocenilo možnost nechat se testovat přímo v práci – logicky v něm vidí možnost, jak ochránit své blízké a kolegy. Díky tomu, že jsme od začátku pandemie zavedli řadu opatření zaměřených na ochranu zdraví našich zaměstnanců, byl podíl pozitivních výsledků minimální – v začátku testování kolem 0,5 % a dále klesá. Bohužel, fakt, že Česká republika má nejvyšší počet zemřelých s nemocí covid-19 na světě, se dotkl i nás: šest našich kolegů nemoci podlehlo.

Jak Siemens zvládl náročný loňský rok ekonomicky? Jaký vývoj očekáváte letos?

Vcelku dobře. Samozřejmě jsme zaznamenali nesnáze s dodávkami materiálu a komponentů, zejména v první polovině roku 2020, řada z našich zákazníků zaznamenala propad poptávky, což se projevilo i v objemu našich zakázek. Přesto jsme fiskální rok 2020, který u nás končí poslední zářijový den, uzavřeli úspěšně. Vedle obrovského nárůstu online komunikace a nakupování přinesla pandemie ještě jeden trend – nic není předvídatelné a odhadnutelné. V Siemensu děláme všechno pro to, aby byl tento rok obchodně úspěšný, a zatím vše vypadá dobře.

Siemens – to jsou technologie v oblastech energie, zdravotnictví, mobilita, to je benchmark v oblasti digitalizace a automatizace průmyslu a inteligentní infrastruktury. Kde vidíte největší potenciál růstu Siemensu v České republice?

Digitalizace není zdaleka jenom otázkou průmyslu, který se na tvorbě HDP České republiky podílí z cca 30 %. Stejně důležitá je digitalizace pro oblast energetické, městské a dopravní infrastruktury, která musí být nejen dostupná a spolehlivá, ale taky bezpečná, pro služby a v neposlední řadě i pro státní správu. V oblasti digitalizace má Česká republika v porovnání se zeměmi v celosvětovém, ale i evropském měřítku stále řadu příležitostí ke zlepšování. A Siemens je v oblastech své působnosti připraven naši zemi podpořit tak, aby mohla potenciálu, který digitalizace nabízí, využít naplno.

„Dílek skládačky s názvem uhlíková neutralita”


Prosadí se elektromobilita? I v České republice, kde stát dosud dobíjecí infrastrukturu příliš nepodporuje?

Podle mého názoru je elektromobilita důležitým dílkem skládačky s názvem uhlíková neutralita. Elektromobilita se nejen u nás potýká s otázkou, co má být vybudováno dříve – velká elektromobilová flotila, nebo dostatečná dobíjecí infrastruktura? Já zastávám názor, že dříve má být vybudována infrastruktura, protože snadná dostupnost dobíjení a dobíjecí komfort budou pro mnohé rozhodujícím faktorem pro pořízení auta na elektrický pohon. Zapomínat bychom však neměli ani na otázku, jak vzniká energie, kterou elektromobilita využívá. Věřím, že elektromobilita může být úspěšná a prospěšná až ve chvíli, kdy je energie efektivně získávána z optimálního energetického mixu s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů.

„Patřit mezi flexibilní, spolehlivé a kreativní průmyslové země.“


Siemens má v České republice 13 vývojových center (například v Praze, Brně a Plzni), kde více než tisícovka zaměstnanců vyvíjí řešení pro digitalizaci a automatizaci. Páteří české ekonomiky je průmysl. Jak se průmysl promění během příštích 10 let, jakou máte vizi?

Nejsem sám, kdo cítí, že se český průmysl dnes nachází na křižovatce. Abychom dosáhli jeho dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti, je nezbytné přesunout jeho zaměření od výroby stavějící na relativně nízké ceně pracovní síly k aktivitám s vysokou přidanou hodnotou založené na výzkumu, vývoji, inovacích a vyspělých digitálních technologiích pokrývajících celý hodnotový řetězec. Myslím, že pokud se české průmyslové firmy vydají tím správným směrem, mohli bychom za 10 let patřit ne mezi největší, ale mezi šikovné, flexibilní, spolehlivé a kreativní průmyslové země schopné spoluutvářet technologické trendy.

„Klíč k zajištění dlouhodobé prosperity“


Siemens je jakožto jeden z #PartnersForSustainability signatářem memoranda Driving Sustainability. V letošním roce bude z Nástroje pro oživení a odolnost mezi členské státy EU rozdělena obrovská suma peněz. Česká vláda připravila Národní plán obnovy. Jak ambiciózní je podle vás tento plán, a to i s ohledem na udržitelnou a efektivní transformaci ekonomiky?

Digitalizace průmyslu a státní správy, ekonomicky dostupná a k životnímu prostředí šetrná energetika, kvalitní zdravotní péče využívající moderní léky, vakcíny a metody, cirkulární ekonomika a celkově udržitelnost – to jsou oblasti, které vnímám jako klíč k zajištění dlouhodobé prosperity České republiky a vysoké životní úrovni jejích obyvatel. Věřím, že otázka udržitelnosti, která v posledním roce ustoupila do pozadí, vystoupá i za využití prostředků z Národního plánu obnovy na přední příčky priorit dalšího rozvoje naší země.

Rozhovor: Christian Rühmkorf
Foto: Jaromír Zubák

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *