Velké potenciály v efektivitě

Úsilí průmyslového sektoru nestačí

Německá energiewende stojí od roku 2011 na dvou pilířích. Jedním je rozvoj obnovitelných energií a druhým růst energetické efektivity. Aby energiewende dosáhla svého cíle, jsou důležité oba pilíře. Zatímco povědomí veřejnosti o obnovitelných energiích je již dlouho vysoké, energetická efektivita je z velké části v jejich stínu. Ačkoli právě díky energetickým úsporám lze často s malým úsilím uspořit hodně emisí. V roce 2015 přijalo německé ministerstvo hospodářství tzv. princip „efficiency first“ a označilo nárůst efektivního využívání energie za svou nejvyšší prioritu. Pozitivní vývoj se ovšem dosud nedostavil. Zatímco primární energetická efektivita díky restrukturalizaci výrobních struktur stále roste, koncová energetická efektivita od roku 2015 opět klesá.

Vzhledem k vysokému potenciálu v oblasti efektivního využívání energie současné aktivity průmyslového sektoru nestačí. Princip „efficiency first“ musí být převeden také do praxe. Důležité předpoklady jsou k dispozici, nyní je potřeba podpořit firmy, když rozhodují o dalších energeticky efektivních opatřeních. Konkrétně je to například sjednocení, zjednodušení a digitalizace procesu žádosti o státní podporu. Podporu dosud z velké části dostatečně nevyužívají především malé a střední firmy. Kromě toho je také potřeba, aby podpora byla otevřená novým technologiím, byla transparentní, ušitá firmám na míru a cílila na absolutní úspory.

Taková konkrétní podpora může motivovat firmy k dalším investicím v oblasti energetické efektivity a z dlouhodobého hlediska přispět k úspěšnosti druhého pilíře energiewende.

Christian Schneider, vědecký pracovník ve Fraunhoferově Institutu pro výrobní techniku a automatizaci (IPA) a Institutu pro efektivní využívání energie ve výrobě (EEP) ve Stuttgartu; přednášel na konferenci ČNOPK „Úspory energie v průmyslu – automatizační technika“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *