Český trh práce naléhavě potřebuje více kvalifikovaných pracovníků

Česká republika vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, což má za následek nedostatek zaměstnanců na mnoha pozicích.

Situace na českém trhu práce je v současné době rozporuplná. Na jedné straně vede ekonomická recese k prvním hromadným propouštěním a brání růstu reálných mezd. Na druhé straně je nezaměstnanost stále velmi nízká. Na trhu je více volných pracovních míst než nezaměstnaných. To vše představuje pro firmy řadu výzev.

Vzhledem k recesi české ekonomiky se situace na trhu práce uvolňuje. Přesto je stále problém na některé pozice sehnat pracovníky.

Česká republika nadále vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Podle Eurostatu byla míra nezaměstnanosti v srpnu 2023 pouhých 2,5 %, což je méně než polovina průměru EU (5,9 %).

Přesto se rýsují změny. Slabý hospodářský vývoj nutí firmy šetřit a omezovat výrobu. Od ledna do srpna 2023 celkem 91 firem nahlásilo úřadům práce hromadné propouštění. Počet zaměstnanců klesá v odvětvích, která jsou extrémně zatížena vysokými cenami energií. Se slabou poptávkou se potýká automobilový průmysl, strojírenství a stavebnictví.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo v září 2023 evidováno 263 000 nezaměstnaných, o 6600 více než před rokem. To znamená, že situace na trhu práce není zdaleka tak dramatická a objevují se náznaky, že od roku 2024 se bude zmírňovat. Podle vládní prognózy hospodářství opět poroste a vzniknou nová pracovní místa.

Tento trend potvrzují i průzkumy personální agentury Manpower Group. V září 2023 přibližně 28 % českých firem uvedlo, že v následujících měsících budou přijímat zaměstnance. Pouze 18 % plánuje propouštění. Nové pracovníky hledají především firmy působící ve zdravotnictví a pečovatelských službách, farmaceutickém průmyslu a IT.

Průzkum dále ukázal, že dvě ze tří firem mají v současné době problémy obsadit volná místa. To je nejvíce od roku 2009, kdy byl tento průzkum proveden poprvé. Na nedostatek zaměstnanců si stěžují zejména menší firmy do 49 zaměstnanců. Firmy proto často přijímají dohodáře a agenturní pracovníky.

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) evidovalo v září 2023 cca 280 000 volných míst, statistický úřad cca 100 000. Podle Hospodářské komory ČR je v současné době největší poptávka po stavebních dělnících (60 tis.) a řidičích z povolání (až 28 tis.). Tisíce zaměstnanců chybí také ve zdravotnictví, zemědělství a potravinářství.

Česká vláda věří, že problémy na trhu práce by mohli vyřešit zahraniční pracovníci. Zaměřuje se při tom na řízenou ekonomickou migraci a definovala odvětví a země původu. Pro zaměstnávání zahraničních kvalifikovaných pracovníků bylo vytvořeno několik programů:

  • Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: program pro vedoucí pracovníky, specialisty a technické odborníky, cílí také na zdravotnictví
  • Klíčový a vědecký personál: program na podporu výzkumných institucí, technologických firem a startupů; umožňuje zaměstnávání zahraničních odborníků a vedoucích pracovníků ve výrobních podnicích, v sektoru služeb a ve veřejném sektoru
  • Kvalifikovaný zaměstnanec: program pro kvalifikované pracovníky z dvanácti zemí mimo EU (Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Bělorusko, Moldavsko, Černá Hora, Kazachstán, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie); je určen pro klasifikaci ISCO 4 až 8, tj. profese ve službách, odborné pracovníky v zemědělství, řemeslníky, řidiče a obsluhu strojů
  • Digitální nomád: program pro špičkové zahraniční IT odborníky, kteří chtějí žít v České republice, ale nadále pracovat pro svého zaměstnavatele v zahraničí; je určen pro občany Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Velké Británie, USA a Tchaj-wanu

V programech Vysoce kvalifikovaný pracovník a Klíčový a vědecký personál bylo v roce 2023 k dispozici 3870 pracovních víz. Tento počet v roce 2024 vzroste o 1500. Cílem je, aby do Česka přišlo více IT specialistů, vývojářů softwaru, inženýrů a lékařů. V programu Kvalifikovaný zaměstnanec stoupne v roce 2024 kvóta pro pracovníky z Ukrajiny o 11 000 a pro pracovníky z Filipín o 5000. O přijetí do programu mohou firmy žádat u Hospodářské komory ČR.

Dále má být od 1. ledna 2024 zaveden program Mimořádné pracovní vízum, který může vláda využívat v případě naléhavé potřeby sezónních pracovníků v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Toto vízum je platné na více než 90 dní, maximálně na jeden rok a nelze jej prodloužit. Původně bylo určeno pouze pro Ukrajince, ale nyní má být vydáváno také pracovníkům z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska a Severní Makedonie. Kvóta je 2500 osob ročně.

Každý sedmý zaměstnanec v České republice je dnes cizinec. V září 2023 bylo podle MPSV v Česku celkem cca 820 tisíc zahraničních pracovníků; z toho 280 tisíc z Ukrajiny a 215 tisíc ze Slovenska. Větší počet pracovníků je také z Polska, Rumunska a Bulharska. Z asijských zemí převažují Vietnamci, Mongolové a Indové.

Navzdory snahám o zvýšení pracovní migrace přetrvávají na českém trhu práce problémy. Hospodářská komora upozorňuje, že v příštích deseti letech z trhu práce odejde zhruba 240 000 zaměstnanců. V Česku by pak mohlo chybět až půl milionu kvalifikovaných pracovníků.

Zaměstnavatelé a orgány veřejné správy by proto měli více využívat rezervy na trhu práce. Mnozí potenciální pracovníci by se rádi nechali zaměstnat, pokud by měli větší flexibilitu, co se týče pracovní doby a místa. Starší lidé, kteří trh práce již opustili, by mohli být získáni zpět do pracovního procesu pomocí cílených nabídek. To samé platí i pro ty, kdo byli delší dobu bez práce z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o blízké.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *