Rozhovor s Mirkem Dragowski: Německá startupová komunita roste

Vystudovaný právník Mirco Dragowski stojí od roku 2013 v čele Spolkového svazu německých startupů. Hovořili jsme s ním o německé startupové komunitě, financování startupů, spolupráci s etablovanými firmami a také o tom, které německé startupy bychom si rozhodně měli zapamatovat.

Plus: „Svaz startupů“, to zní hodně „německy“. Člověk si hned vybaví představenstvo, nekonečné schůze, hierarchii. Co můžete startupům nabídnout? 

Quelle: Bundesverband Deutsche Startups e.V.

Dragowski: Lobbujeme nejen u politiků za lepší rámcové podmínky v Německu. K hlavním tématům patří zapojení startupů do „chytrých“ regulací nových obchodních modelů, usnadnění vstupu talentovaných cizinců na německý trh práce, rozvoj podnikatelského ducha ve školách a na univerzitách a odborné vzdělávání. Vedle toho pořádáme přesvědčovací kampaně pro etablované firmy. Cílem je, aby vnitřní procesy v těchto firmách vycházely vstříc startupům a prohloubila se spolupráce, z níž budou profitovat obě strany.

K tomu přispívá studie o Německu a Evropě deutscherstartupmonitor.de a europeanstartupmonitor.com. Zde představujeme startupovou komunitu a zveřejňujeme statistiky a fakta o tom, jak významné jsou startupy a čím se zabývají. Naše regionální skupiny působí po celém Německu. Společně s našimi odbornými skupinami, koordinátory a různými sítěmi vytváříme klastry a zabýváme se tématy jako mobilita, inovativní technologie pro zemědělství a potravinářství, kybernetická bezpečnost nebo průmysl 4.0. Zde si navzájem vyměňují zkušenosti jednak startupy mezi sebou, ale také s investory a korporátními členy a dalšími multiplikátory. Náš Startup Camp v Berlíně, který probíhá v angličtině, je s 1000 účastníky jednou z největších startupových akcí.

Mirko Dragovski, ředitel Spolkového svazu němckých startupů, Bundesverband Deutsche Startups e.V.

Plus: Berlínský „hype“ je proslulý. Může Německo nabídnout i něco dalšího? Co Mnichov, Hamburk, Kolín nad Rýnem? Nebo je někde ještě skrytý německý Valley?

Dragowski: Německá startupová komunita roste a rozšiřuje se po celé zemi. V některých regionech je stále viditelnější a silnější. Pro nás jako celoněmecký svaz je to dobré znamení a ukazuje to, že rozvoj regionálních startupových komunit rozhodující měrou vedle vysokých škol ovlivňují i klastry a zaměření na vybraná odvětví. Výborně se rozvíjejí také regiony Stuttgart, Karlsruhe, Lipsko, Drážďany, Hannover a Oldenburg, jak vyplývá z Německého monitoru startupů 2016.

Plus: Žádný německý startup zatím nebyl tak úspěšný jako Facebook nebo Google. V čem jsou německé startupy obzvlášť dobré? Jsou konkurenceschopné v mezinárodním měřítku?

Dragowski: Německé startupy mají zpravidla potenciál vyrůst v úspěšné firmy střední velikosti. Jednou z největších výzev pro „škálování“, tzn. expanzi produktu na další trhy, je získat finance nad 10 milionů eur. Částky ve výši 25, 50 nebo 100 milionů eur zpravidla neinvestují německé fondy rizikového kapitálu, ale například američtí investoři, kteří však upřednostňují investice do amerických společností. Z německého startupu se tak stane americká firma, která dále roste nebo je na prodej hlavně v USA. K tomu, aby podniky nemusely získávat finance v zahraničí, může přispět také burza. Například Německá burza oznámila, že zavede nový segment pro malé a střední podniky.

Berlín: Německá startupová komunita roste, zdroj fotky: Jürgen Matern, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Plus: Ve kterých oblastech spolupracují startupy s etablovanými firmami a jaké největší překážky jim při tom stojí v cestě?

Dragowski: Spolupracují v mnoha oblastech, například v marketingu, ve vědě a výzkumu, prostřednictvím rámcových smluv o dodávkách nebo v inkubátorech a akcelerátorech etablovaných firem. Startupy se při tom většinou zaměřují na technologické expertízy, zlepšení reputace a image, přístup na trh a k zákazníkům, získávání dat, fundraising nebo prodej firmy. Překážek při spolupráci je celá řada. Jsou způsobeny rozdílnou podnikatelskou kulturou – dlouhodobá doba splatnosti, rozsáhlé seznamy povinností, pravidla compliance nebo přísné směrnice pro zadávání zakázek v etablovaných podnicích ze soutěží často vylučují mladé, inovativní podniky. Jedním z našich hlavních cílů je tyto překážky odstranit.

Plus: Jak financují startupy v Německu svou počáteční fázi, která bývá obtížná, a odkud získávají například rizikový kapitál?

Dragowski: Na začátku startupisté často využívají vlastní úspory nebo peníze „family, fools and friends“. V další fázi mnoha startupům pomáhají andělští investoři, později fondy rizikového kapitálu. Tyto fondy ze 70 procent pocházejí z Německa, z 18 procent z dalších evropských zemí a téměř z 9 procent z USA.

Plus: Kterých 5 německých startupů bychom tady v Česku určitě měli znát?

 

Dragowski: Researchgate, který spojuje výzkumníky v Evropě i po celém světě, Number 26, který působí na evropském finančním trhu, Door2Door pro městskou mobilitu, PEAT, startup z oblasti agrárních technologií, a trinckle, který se zabývá 3D tiskem.

Plus: Pane Dragowski, děkujeme Vám za rozhovor.

Zdroj úvodní fotky: Thomas Wolf, www.foto-tw.de, WikimediaCreative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert