Soused s velkým S: Dolní Bavorsko

Hospodářské úspěchy Bavorska jsou tak rozmanité jako jeho regiony. Důležitou roli při tom často hrají také vztahy k zahraničním sousedům. Obzvláště patrné je to v regionu Dolní Bavorsko, který sousedí s Českou republikou.

Bavorská ekonomika, jedna z nejsilnějších z celkem 16 německých spolkových zemí, se vyznačuje silným zahraničním obchodem. Není divu, že bavorské výrobky jako například vozidla, elektronické díly nebo stroje jsou celosvětově známé pro svou inovaci a dobrou kvalitu. Důležitým obchodním partnerem Bavorska je Česko, ukazuje to pohled na vzájemnou obchodní výměnu mezi oběma zeměmi v roce 2018. Objem bavorského vývozu do Česka dosáhl 6,8 mld. eur, což znamenalo osmou příčku v žebříčku obchodních partnerů. U dovozu v hodnotě 14,9 mld. eur to bylo pro Česko dokonce třetí místo.

Kromě Horních Franků a Horní Falce sousedí s Českem Dolní Bavorsko. Nejvýchodnější bavorský region je odjakživa spjatý s inovací a vynalézavostí. Goggomobil, miniauto pro čtyři osoby, byl vynalezen právě v dolnobavorském Dingolfingu. V letech 1955 až 1969 jich bylo vyrobeno skoro 285 000. Firmu pak převzala automobilka BMW, aby zde vybudovala vlastní továrnu. V Dolním Bavorsku se dnes nachází největší pobočka automobilky BMW v Evropě. Inovace a vzkvétající hospodářství Dolního Bavorska nejsou ale jen dílem automobilky nebo skrytých šampionů jako například firmy Thomas-Krenn AG. Významně k nim přispívají i četné střední podniky a digitální startupy. Obraz hospodářské lokality utváří vysoký hospodářský růst a zaměstnanost na rekordní úrovni.

Řada programů podporuje hospodářské vztahy mezi Dolním Bavorskem a Jihočeským krajem

Hospodářská atraktivita Dolního Bavorska je dána také jeho centrální polohou v Evropě a bezprostřední blízkostí k ostatním zemím, zejména pak Česku. Silné hospodářské vztahy, které jsou v neposlední řadě důsledkem cílených iniciativ, si udržují především dva sousední regiony – Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj. Za zmínku stojí hlavně programy INTERREG k posílení přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou. Projekty financované bavorským Ministerstvem hospodářství, českým Ministerstvem pro regionální rozvoj a EU jsou zaměřeny na transfer znalostí, technologií a zdrojů ve čtyřech klíčových oblastech:

  • výzkum, technologický rozvoj a inovace
  • ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
  • investice do dovedností a vzdělávání
  • udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Podpora startupů prostřednictvím bavorských digitálních inkubátorů

Další iniciativou na podporu bilaterálních hospodářských vztahů, obzvláště v oblasti digitalizace, je první Bavorsko-český startup meeting, který se koná letos na Lipně. Akce zaměřená v první řadě na setkání startupů a zakladatelů z obou zemí je financovaná bavorským Ministerstvem financí.

Výborné podmínky najdou digitální startupy právě v Dolním Bavorsku. Podnikatelský inkubátor Digitalisierung Niederbayern je společný koncept tří dolnobavorských univerzitních měst Pasov (INN.KUBATOR), Landshut (LINK) a Deggendorf (ITC1). V těchto třech městech společně vzniká kvalitní infrastruktura pro začínající podnikatele v oblasti digitalizace a zároveň nosná síť atraktivní pro zakladatele a etablované firmy z celého Bavorska.

  • INN.KUBATOR PASSAU pomáhá startupům, aby se z nich staly významné mezinárodní firmy v oblasti digitálních technologií. Za tímto účelem zprostředkovává zájemcům příslušné partnery.
  • LINK, inkubátor v Landshutu je důležitým kontaktním místem pro startupy, zakladatele a kreativce z regionu. Nabízí koučování, poradenství, možnosti matchingu a networking.
  • ITC1 Deggendorf: Inovační a technologický kampus Deggendorf (ITC1) poskytuje zakladatelům a startupům, kteří se chtějí usadit v Deggendorfu a okolí, podporu formou pravidelného konzultačního dne

Kromě zmiňovaných digitálních inkubátorů v Pasově, Landshutu a Deggendorfu jsou v česko-bavorském příhraničním regionu další taková centra financovaná Svobodným státem Bavorsko. Nachází se ve městech Řezno, Amberg, Weiden, Cham, Roding, Furth im Wald a Hof. Svobodný stát Bavorsko investuje do rozvoje mladých firem v regionu a dává tak podněty v Bavorsku i Česku.

www.invest-in-bavaria.com