Rozhovor s Milanem Šlachtou, reprezentantem Bosch Group CZ & SK

Jsme kompetentní ve všech typech pohonů

Díky své obchodní oblasti Mobility Solutions, která se v roce 2019 podílela 60 % na obratu koncernu, je Robert Bosch GmbH celosvětově největším dodavatelem automobilového průmyslu. A Milan Šlachta je prvním českým šéfem, oficiálně označovaným jako „reprezentant“, skupiny Bosch v Česku a na Slovensku. Hovořili jsme s ním o tom, jak se firma vyrovnala s koronavirovým lockdownem, jak to vypadá s budoucností spalovacího motoru a elektromobility a jaké nové obchodní příležitosti oblast mobility nabízí.

Bosch má v Česku 6 poboček, z toho 4 výrobní závody, a 8400 zaměstnanců. Jak zvládl lockdown? Jak se připravujete na druhou polovinu roku?

První fázi šoku z pandemie koronaviru a rychlého zavádění preventivních opatření máme úspěšně za sebou. Začala fáze druhá, kterou osobně považuji za ještě náročnější – přizpůsobujeme se stále relativně nejisté situaci a hlavně rozbíháme výrobu. Během první fáze jsme se sice vyhnuli celkové odstávce, ale zakázky a obchod se propadly. Zejména ve výrobě jsme proto využili program Antivirus. Část zaměstnanců zůstala doma na „překážkách“, kde to bylo možné, jsme využili home office. Pokud se program Antivirus vyvine v plnohodnotnou verzi kurzarbeitu, určitě to bude krok správným směrem. Některým divizím se ale naopak relativně dařilo, zejména těm, které fungují v prostředí online prodeje, například Domácí spotřebiče a Elektrické nářadí. V závodech se už situace zlepšuje, druhé pololetí se začíná blížit výkonům minulého roku. Za celý rok ale na loňská čísla samozřejmě nedosáhneme. Pečlivě zvažujeme náklady, chceme i nadále pružně reagovat na potřeby zákazníků.

A co má teď z vašeho pohledu nejvyšší prioritu?

Chceme si v Česku i nadále udržet roli důležitého importéra a vyhledávaného dodavatele moderních, kvalitních produktů a služeb. Prioritou je konektivita našich výrobků a s ní spojené obchodní modely. Pokud si chceme udržet i pozici významného zaměstnavatele a exportéra, musí se naše výrobní závody soustředit na zvyšování kompetencí zaměstnanců v moderních technologiích a oblasti digitalizace. I proto nadále investujeme do modernizace závodů a rozšíření vývojových oddělení. Konkurence je silná nejen externě, ale i interně v rámci skupiny. My si ale věříme. I v současné situaci vytváříme nové pracovní pozice pro IT odborníky a vývojáře a pracujeme na projektech spojených se zaváděním nových technologií a na řešeních založených na umělé inteligenci. Věřím, že se opět dostaneme do fáze růstu. Nesmíme usnout na vavřínech, musíme pokračovat dál. Klíčovými faktory jsou kompetence, digitalizace a zvyšování přidané hodnoty.

Bosch stojí v oblasti řešení mobility minimálně na dvou pilířích: má klíčové výrobky pro spalovací motor a pro elektromobilitu. V jakém poměru jsou tyto dvě oblasti procentuálně a jak se budou vyvíjet v příštích letech?

V Boschi vycházíme z principu technologické neutrality. Ani jedna technologie pohonů není univerzálně vhodná pro všechny druhy dopravy a prostředí. Naší výhodou je, že jsme kompetentní víceméně ve všech typech pohonů – od efektivních spalovacích motorů přes bateriovou technologii až po vodíkové palivové články. Procentuálně to nevyjádřím, ale mohu říci, že vedle bateriových elektrických pohonů má spalovací motor stále své místo a moderní diesel je díky nízkým emisím uhlíku v současnosti v mnoha ohledech stále vhodnou variantou pohonu. Jestli tomu tak bude třeba za dvacet let, záleží i na rychlosti rozvoje bateriových či vodíkových pohonů a také infrastruktuře na doplňování energie nebo paliva. Mimo pohony však dokážeme navíc zohledňovat i další trendy v mobilitě. Těmi může být např. sdílení dopravních prostředků, autonomní řízení a nové služby nebo zábava během jízdy.

„Vidíme velký potenciál ve vodíku.“


Kde ještě vidíte v oblasti mobility nové obchodní příležitosti?

Máme potřebné kompetence – software, senzory i servisní a obchodní modely – pro inovativní řešení konektivity, která stojí na internetu věcí. K našim nejznámějším aktivitám patří projekty autonomní a automatizované jízdy vyvíjené spolu s Mercedes-Benz. Ve Stuttgartu v budově muzea automobilky již funguje řešení pro automatizované parkování vozů. Vystoupíte z auta a to si samo najde parkovací místo a zaparkuje. Při odjezdu si ho opět mobilní aplikací přivoláte. Další je pilotní projekt automatizovaných vozidel taxi v Kalifornii, která zajišťují kyvadlovou dopravu z předměstí San José do centra města. Zmíním také elektrokola, která Bosch neustále vylepšuje. Dodáváme pro ně stále efektivnější elekromotory, řídicí jednotky a stále častěji i brzdové asistenty ABS. Značnou měrou tak přispíváme k boomu na trhu s elektrokoly.

Jakou roli v pohonech hraje vodík a jak se to ve výzkumu a vývoji Bosche projevuje?

Musíme si uvědomit, že při přechodu na elektřinu není u některých typů dopravy baterie jediným vhodným řešením. Pro dálkové tahače, lodě a letadla je baterie prostě příliš těžká. Proto vidíme velký potenciál ve vodíku. Vodík má výhodu v tom, že pokud se vyrábí z obnovitelné energie, ukládá velké množství energie, která se získá zpět bez emisí uhlíku. V pohonech tedy budou mít vodíkové palivové články roli zdroje elektřiny pro elektromotory nebo vodík bude základem pro výrobu mnoha syntetických paliv. Palivové články se nyní snažíme uvést na trh společně se švédskou společností Powercell. Spolupracujeme také na vývoji vodíkového tahače Nikola Motor Company. Nejde jen o studii. Nikola je reálné vozidlo a má první objednávky pro logistické centrum zákazníka v USA. Syntetická paliva naopak mají velkou výhodu v tom, že nevyžadují výměnu stávajícího vozového parku, protože jsou kompatibilní se současnými technologiemi a již existující infrastrukturou.

Bosch je partnerem TopTématu ČNOPK #PartnersForSustainability. Můžete uvést konkrétní příklad, jak udržitelnost ovlivňuje činnost Bosche?

Od roku 2020 je Bosch celosvětově tzv. CO2 neutrální společností. Platí to i pro Česko. Využíváme energie z obnovitelných zdrojů a investujeme do šetrných technologií. Například nová budova českobudějovického vývojového centra je energeticky soběstačná, k vytápění zde využíváme odpadní teplo ze strojů na zkušebnách. V jihlavském závodě šetříme energii vytápěním hal odpadním teplem ze strojů a také chytrým osvětlením – LED světla svítí jen tam, kde jsou lidé. Dále nakupujeme zelenou energii a instalujeme fotovoltaické panely na střechy svých budov. A již od roku 2000 definujeme pro naše výrobky požadavky na ekologický design.

Rozhovor: Christian Rühmkorf
Foto: Bosch Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.