Budoucnost automobilů a mobility v Německu

Matthias Wissmann, prezident německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) a Kurt Sigl, prezident Německého svazu e-mobility (BEM)

VW, Mercedes, Audi, BMW, Porsche… Z montážních linek sjede v Německu každým rokem téměř šest milionů vozidel, automobilky a jejich dodavatelé zaměstnávají přes 800 tisíc lidí. Pro celé německé hospodářství je automobilový průmysl nepostradatelný, více než jakékoli jiné odvětví ale dnes stojí před zásadními změnami. Kam kráčí německý automobilový průmysl? Na to jsme se ptali šéfů německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) a Německého svazu e-mobility (BEM).

 

Role spalovacího motoru?

Matthias Wissmann, Präsident Verband der Automobilindustrie (VDA)

MW: Jsem přesvědčen o tom, že spalovací motor, a to hlavně dieselový, bude i nadále hrát důležitou roli. Pokud mají být dosaženy cíle snížení emisí CO2, které přijala EU, jsou moderní dieselové motory, především ty s nízkými emisemi částic, ve střednědobém časovém horizontu díky nízké spotřebě nenahraditelné. Diesel má oproti srovnatelnému benzinovému motoru až o 25 procent nižší spotřebu paliva a až o 15 procent nižší emise CO2. Vedle alternativních pohonů se v mobilitě budoucnosti bez vlivu na klima může uplatnit také syntetická nafta, která se vyrábí z vody a CO2 bez použití ropy a je uhlíkově neutrální.

Kurt Sigl, Präsident Bundesverband eMobilität e.V.

 

KS: Spalovací motor byl a je motorem mobility, nákladní dopravy a mobilních pracovních strojů. Jeho roli postupně přebírají alternativní pohony a někdy v budoucnu jej zcela nahradí. Vzhledem k emisím oxidů dusíku a CO2, které vznikají při spalování nafty a benzínu, a tenčícím se zásobám ropy jsou ovšem prognózy budoucího vývoje nepříznivé. Při výrobě plastů a léků nelze podle poznatků současné vědy ropu ničím nahradit. Spalování ropy by proto bylo asi tím nejhloupějším způsobem jejího využití.

 

 

Role elektromobility?

MWElektromobilita je na vzestupu. Němečtí výrobci zdůraznili, že podle všech předpokladů bude mít do roku 2025 na celém světě 15-25 procent nově registrovaných vozidel elektrický pohon. Německé firmy proto vedle digitalizace masivně investují do alternativních pohonů, především do e-mobility. Celkem plánují do roku 2020 investovat cca 40 miliard eur. V Německu tvoří podíl elektromobilů na nově registrovaných vozidlech 1,4 procenta a je dvakrát vyšší než před rokem. Při koupi je velkou motivací ekologický bonus. Němečtí výrobci zároveň chtějí do roku 2020 dále rozšířit nabídku modelů elektromobilů, a to z dnešních 30 na zhruba 100.

KS: Doprava se v Německu podílí přibližně 20 procenty na emisích CO2 a 38 procenty na emisích oxidů dusíku. Elektromobilita proto není pouhou volbou, ale jedinou možností, jak vůbec zajistit rostoucí globální potřebu mobility a zároveň splnit klimatické cíle EU.

 

Mění Carsharing trh?

MW: Všichni víme, že města rostou a tím pádem roste i městský provoz. Proto potřebujeme inteligentní řešení. Doprava by měla být i v budoucnu efektivní, šetrná k životnímu prostředí a bezpečná. Jedním z nástrojů, který může přispět k odlehčení infrastruktury, je carsharing, tzn. sdílení aut (viz také rozhovor na str. 38-39, pozn. redakce). Cílem německých výrobců automobilů je, aby ve dvaceti největších německých městech do roku 2020 fungovala minimálně jedna tzv. freefloatingová verze carsharingu. Jedná se o velmi oblíbenou variantu, kdy zákazníci mohou vrátit vozidlo ve městě na libovolném místě, bez ohledu na to, kde si jej půjčili. Od té doby co němečtí výrobci zavedli tento flexibilní koncept, využívá carsharing stále více lidí.

 

KS: Způsob dopravy obyvatel velkoměst se radikálně změnila. Auto čím dál více přestává být symbolem úspěchu a mnozí jej často považují pouze za dopravní prostředek. Většina lidí ve velkých městech místo vlastního vozidla využívá pro přepravu různých služeb – podle toho, kdy a kam se potřebují dostat. Vedle taxislužby, autobusu, vlaku, kola a vlastního automobilu může být jakožto základ mobility součástí kombinované nabídky carsharing, využívající elektromobily či „klasické“ automobily.

 

Konkurenceschopnost Německa: Role politiky?

MW: Z hospodářskopolitického hlediska není v Německu ani v jiných zemích žádný důvod polevit. Je to kvůli obchodní politice. Německo musí v příští legislativní periodě opět podstatně více pracovat na své konkurenceschopnosti. To je pro automobilovou velmoc, jakou je Německo, především z hlediska dodavatelů, nezbytné. A situace se přiostřuje. Zaměstnanost v tuzemsku rozhodující měrou závisí na exportní síle německého průmyslu, která není samozřejmá. Důležitější než kdy v minulosti jsou otevřené trhy a společně s tím jasná obchodní politika. Na exportní síle je ale potřeba neustále pracovat.

KSPokud máme dodržet pařížskou klimatickou dohodu, musíme do roku 2050 přejít na alternativní pohony. Životnost automobilů je zpravidla až 20 let. To znamená, že nejpozději od roku 2030 by měla být povolována pouze registrace vozidel bez emisí. Aby německý automobilový a dodavatelský průmysl zůstal konkurenceschopný, je potřeba, aby i na politické úrovni byl vytýčen směr dalšího vývoje a všichni zúčastnění tak měli právní jistotu i jistotu při plánování.

 

Prognóza vývoje trhu:

MW: Vyhlídky na rok 2017 jsou solidní. Celosvětový trh s osobními automobily vzroste o dvě procenta na 84,5 milionu automobilů, a to i přesto, že velké trhy – USA, Čína a Evropa – už nerostou tak dynamicky. V Německu očekáváme, že v letošním roce bude vyrobeno 5,6 milionu osobních automobilů, což je o něco méně než loni (-2 procenta). To samé platí i pro export (4,3 milionu osobních automobilů). Na tento vývoj má vliv jednak oslabení britského trhu a jednak rostoucí výroba v zahraničí. Zároveň očekáváme, že německý trh s osobními automobily letos zůstane na vysoké úrovni 3,35 milionu nově registrovaných vozidel. Velmi potěšitelný je vývoj zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. V současné době v tomto odvětví pracuje 812 tisíc lidí, což je nejvíce za posledních 26 let.

KS: Počítáme s tím, že v Německu bude mít v roce 2025 celkem minimálně 10 procent, tedy cca 5 milionů automobilů čistě elektrický pohon. K průkopníkům v této oblasti patří firemní vozové parky, malé a střední podniky a uživatelé, kteří jsou otevřeni nové mobilitě. Tato prognóza ovšem zcela zásadně závisí na zákonodárných rámcových podmínkách. Pokud budou zvýhodněny spalovací motory, bude počet elektromobilů mnohem nižší. Pokud se nám ale podaří změnit rámcové podmínky tak, aby byla podporována doprava s nízkými emisemi, bude jich mnohem více. Záleží tedy pouze na nás, zda se rozhodneme pro technologie, které škodí klimatu a zdraví, nebo se připojíme ke globálnímu megatrendu a vydáme se cestou lídrů trhu a předních dodavatelů.

 

Zdroj úvodní fotky: pixabay, werner22brigitte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *