Boomava

Uprostřed zeleně. Preciznost a průmysl 4.0 v Rohde & Schwarz ve Vimperku

Měřicí a testovací technika, civilní a vojenské technologie pro komunikaci, síťové zabezpečení a kybernetickou bezpečnost… To jsou pole působnosti Rohde & Schwarz, ve kterých patří k lídrům na trhu. Technologie, které především v posledních letech zažívají neuvěřitelný boom. Jihočeský Vimperk byl vůbec prvním zahraničním závodem koncernu. V Plusu jsme mluvili se šéfem HR Milanem Černým.

Pociťujete technologický boom také v kapacitách a bilancích jihočeského závodu Vimperk?

V posledních letech jsme neustále rostli. K 30. červnu nám končí hospodářský rok a s velkou pravděpodobností dosáhneme stanovených cílů. V uplynulém obchodním roce překročil obrat našeho koncernu hranici 2 miliard eur.

Jste největším zaměstnavatelem ve Vimperku a okolí. Rozšiřovali jste v poslední době ještě kapacity?

Ano, jen letos jsme ve Vimperku nabírali víc než 80 lidí, a to i navzdory složité situaci, kdy nezaměstnanost je pod 2 %. Ale podařilo se. Dneska máme 783 zaměstnanců.

Do Vimperku se jezdí buď za vámi, nebo za přírodou. Kde berete kvalifikované lidi pro vaši specializovanou výrobu?

Spolupracujeme se školami a snažíme se získat kvalifikované pracovníky ihned po dokončení studia. A jak jste už řekl, příroda je také „prodejním argumentem“! Vimperk je na Šumavě a kvalita života je u nás výrazně lepší než ve velkých městech. Našim zaměstnancům navíc nabízíme ubytování a v neposlední řadě táhne také značka Rohde & Schwarz.

„… nesázíme na agenturní pracovníky“

Jaká je struktura Vašich zaměstnanců? Vysokoškoláci / lidé bez titulu…

Téměř čtvrtina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, ať už bakalářské, magisterské nebo doktorandské. Více než 40 % lidí absolvovalo střední školu, mají tedy odborné vzdělání s maturitou. Zbylí zaměstnanci jsou vyučení. Kvalifikace našich zaměstnanců je opravdu vysoká.

Rohde & Schwarz in Vimperk

V roce 2018 se u vás zvýšila hodinová mzda o téměř 10 %. Kam až to podle vás může dojít?

Vývoj personálních nákladů je každý rok plus minus stejný. Nárůst souvisí s vývojem na trhu práce. Při kolektivních vyjednáváních pro nový hospodářský rok se proto musíme rozhodovat tak, aby to odpovídalo vývoji na trhu práce. V současnosti chceme uzavřít kolektivní smlouvu na období tří let, abychom trochu stabilizovali personální náklady a mohli lépe plánovat.

V Česku i Německu jste byli oceněni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů. Čím jste si to zasloužili?

Podporujeme zaměstnance při vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Náš rozpočet na to je ve srovnání s jinými firmami opravdu velký. Vedle sociální podpory, kterou zaměstnancům nabízíme, se jedná o klíčový faktor. Zaměřujeme se na dlouhodobé zaměstnávání. Naše produkce je velmi specifická, a proto je pro nás důležité předávat pracovníkům potřebné know-how. Proto také nesázíme na agenturní pracovníky, ale na kmenové zaměstnance, kteří nám prokazují důvěru. Tu jim pak vracíme i tím, že se u nás můžou dále rozvíjet.

V sousedním Bavorsku mají duální odborné vzdělávání, v Česku ale není. Máte ve Vimperku vlastní vzdělávací aktivity?

Téma duálního vzdělávání je pro nás citlivým místem. V Česku se o něm už léta mluví. Inspiraci máme přímo za hranicemi, kde vidíme, jak dobře může fungovat. Musíme tedy jednat v daném legislativním rámci. Snažíme se přesunout praktickou část ze škol k nám, aby se žáci a studenti vůbec dostali k praxi. Máme také vlastní systematické programy, podle nichž jsou naši zaměstnanci školeni přímo ve Vimperku nebo v našich německých závodech.

„… velký krok k samostatnosti“

Rohde & Schwarz je ve Vimperku od roku 2001, což z něj dělá vůbec první zahraniční závod koncernu. Na začátku to byla montovna. Kde stojíte dnes?

Já sám jsem ve firmě od roku 2001. Začali jsme jednoduchou výrobou kabelů, dneska vyrábíme kompletní paletu produktů Rohde & Schwarz. Jen v oblasti péče o produkty, robotice a elektrické konstrukci máme ve Vimperku téměř 70 zaměstnanců. To hovoří za vše. Nyní se staráme o zavedení produktu do výroby, provázíme produkt během celého výrobního procesu a provádíme nezbytné úpravy. V případě elektrických konstrukcí také předkládáme návrhy, konzultujeme je s našimi vývojáři v Mnichově a prosazujeme je do praxe. Takže jsme udělali už velký krok k samostatnosti.

Také vláda chce podporovat už jen investice s vyšší přidanou hodnotou. Jak vnímáte tento trend?

Jako naprosto správný. Potřebujeme ale také více prostoru v právním rámci, který nám takovéto aktivity umožní. Robotika, automatizace, digitalizace, vše, co dnes stojí za pojmem průmysl 4.0, jsou témata, na kterých tak jako tak pracujeme. Ne protože to chce vláda, ale protože to chceme my. Chceme být efektivnější, chceme jinak a lépe využívat lidské zdroje. Dneska máme několik kolaborativních robotů. A to je ta správná cesta.

Právě v příhraniční oblasti jižní Čechy / Bavorsko je opravdu špatná infrastruktura. Jak své produkty dostáváte z Vimperku do Německa a do světa?

Jsme dobře napojeni na krajské hlavní město České Budějovice. Kde ale máme opravdu velký deficit, je dostavba hlavního tahu z Prahy přes Strakonice do Vimperka. V úseku Strakonice-Vimperk se v posledních letech vůbec neinvestovalo. Zaměstnancům to způsobuje spoustu problémů, protože mnoho z nich do práce dojíždí. Někdy potřebují na 30 km i hodinu jízdy! Co se týká zásobování materiálem, jsme dobře propojení s našimi závody v Německu. A protože naši zákazníci většinou chtějí kompletní dodávky, jsou výrobky dopravovány do závodu v německém Teisnachu, tam zkonsolidovány a přes mnichovské letiště rozesílány. Přes státní hranice jezdíme nákladním vozem v 24hodinovém taktu.

Rozhodl by se Rohde & Schwarz za dnešních podmínek – žádní lidé, platová spirála, špatná infrastruktura – opět pro jižní Čechy?

Pro Rohde & Schwarz to bylo správné rozhodnutí. Před rokem 2001 byl na tomto místě, kde jsme teď my, výrobní závod Tesly. Byli tu tedy kvalifikovaní pracovníci, toho mohla firma Rohde & Schwarz využít. Kdyby se tenkrát investovalo například v Českých Budějovicích, nastal by dnes velký konkurenční boj o zaměstnance s Boschem. A co se vývoje týče: ano, mzdy rostou a nezaměstnanost je téměř nulová, ale jsem si jistý, že zvládneme i tuto složitou situaci. Musíme se neustále snažit, aby náš závod zůstal pro Rohde & Schwarz zajímavým. Proto je pro nás kvalifikace zaměstnanců a stabilita personální základny momentálně největší prioritou.

Interview: Christian Rühmkorf

Foto: Rohde & Schwarz