Metropole a její strukturální proměna

Centrálně v Severním Porýní-Vestfálsku se rozkládající metropole Rúr (německy Metropole Ruhr) je s více než 5 miliony obyvatel největší městskou aglomerací v Německu a třetí největší v Evropské unii. Díky poloze uprostřed Evropy odtud kamiony za tři hodiny jízdy dostihnou 60 milionů lidí. Sídlo v Porúří našlo 160 000 firem. Jádro tvoří města Dortmund, Bochum, Essen a Duisburg, která jsou hospodářskými a kulturními centry regionu.

Těžebním a ocelářským průmyslem a ukázkovou strukturální proměnou se region celosvětově proslavil. Podstatným pro přechod od průmyslové tepny ke znalostnímu regionu zaměřenému na služby byl vznik nových ploch na místě původních průmyslových areálů. Cílem bylo obnovení těchto lokalit a opětovné průmyslové a komerční využití. Ještě před odstavením dolů se představitelé regionu dohodli na tom, jak by jeho budoucnost měla vypadat. A tak kupříkladu pod sloganem „Práce v parku“ v někdejších průmyslových areálech vznikaly nové parky pro služby a komerční účely, ale i technologická centra a inkubátory pro začínající podnikatele.

 Od dolů k high-tech

Příkladem vydařené proměny rúrské metropole je bývalý uhelný důl Zollverein, jež je dnes vedle kulturního a kreativního i významným hospodářským centrem. Jako součást světového dědictví UNESCO a líheň špičkových technologií slučuje na jednom místě vzdělávání, prostor pro akce a inkubátor pro startupy. Optimální umístění na prostranství bývalého uhelného dolu a koksovny našlo i několik muzeí, část Umělecké univerzity Folkwang nebo takzvané „živé laboratoře“ a „laboratoře budoucnosti“ (anglicky Living Labs a Future Labs), tedy reálná testovací a experimentální prostředí. V budoucnu by tu měly vznikat další think tanky a inovativní dílny. Ve vrcholné fázi pracovalo v dole, který byl v roce 1986 odstaven, na 8000 horníků. Dneska je v areálu v nejrůznějších oborech zaměstnáno skoro 2000 lidí.

Strukturálními změnami se v regionu postupně etablovaly vysoké školy a univerzity i nové technologicky zaměřené trhy jako účinné využívání zdrojů, ekonomika zdraví a mobilita, které tu společně vytváří zhruba 500 000 pracovních míst. Takto pozitivní vývoj je možný i díky tomu, že si region zachoval své průmyslové srdce. A právě průmyslové jádro v Porůří stále ještě zaměstnává 300 000 lidí. K tradičním podnikům se řadí Thyssenkrupp nebo Haniel, tisíce pracovních míst v metropoli zajišťují také firmy Evonik nebo Duispor, největší vnitrozemský přístav na světě v Duisburgu.

 Od jádra průmyslu k inovativním službám

Dneska je region symbolem digitalizace. K dispozici má i nutnou infrastrukturu pro inovativní a směr udávající nápady; v metropoli sídlí celá řada firem, které se aktivně podílí na digitální transformaci. Není proto náhodou, že dvě světově nejvýznamnější softwarové firmy Adesso a Materna mají sídlo právě v Dortmundu.

Město Bochum je mimo jiné známé jako domov mnoha významných firem v oblasti IT bezpečnosti, zatímco Dortmund se profiluje jako město takzvaných „Big Data“, tedy enormního objemu dat, jejich inovativního využití a sdružování. Porůří má navíc nejmladší, zároveň ale i nejhustší síť vysokých škol v Německu. Na tamních 21 vysokých školách se vzdělává 290 000 studentů. Pro podniky jsou ideální zásobárnou lidského kapitálu. Na 60 mimouniverzitních výzkumných institutů nadto zajištuje přenos mezi vědou a firmami a naopak.

Inovativní řešení v logistice

Silnou stránkou rúrská metropole je i logistika, a to především řešení pro Logistiku 4.0. Více než 160 firem a 12 výzkumných zařízení společně v rámci iniciativy EffizienzCluster LogistikRuhr vyvíjí technologie pro logistiku budoucnosti. V Dortmundu sídlí i největší výzkumná instituce v oblasti logistiky na světe, Fraunhoferův institut pro tok materiálu a logistiku (IML).

 V centru zájmu zahraničních investorů

Zásluhou se strukturální proměnou související diversifikace hospodářství, které bylo do té doby výhradně jednostranně zaměřeno, se Porůří dostalo do hledáčku zahraničních investorů. Kampaní „Město měst“ (Stadt der Städte) region propaguje tamní příznivé podmínky pro investory, podnikatele i pracovní sílu. Podpora hospodářství Severního Porýní-Vestfálska  NRW.INVEST společně s metropolí Rúr a jednotlivými městy pak v zahraniční za region aktivně lobbují. Marketingovou kampaní „Germany at its best: Nordrhein-Westfalen“ dělá NRW.INVEST reklamu klíčovým tématům jako Průmysl 4.0, logistika nebo mobilita, ale i Porůří samotnému.

Prostřednictvím početných akcí jako Konference Polsko nebo Business and Investors Forum China Severní Porýní-Vestfálsko oslovuje zahraniční investory přímo v lokalitě. Ruhrsummit je pak největší startupovou konferencí v této spolkové zemi na Rýnu s mezinárodními startupy z více než 50 zemí. Každoroční „Hospodářský štamtiš Česko“ (Wirtschaftsstammtisch Tschechien), který NRW.INVEST pořádá s obchodní a průmyslovou komorou IHK Dortmund jakožto zástupnou komorou pro Českou republiku, vyzdvihuje mimo jiné klady podnikatelského klimatu v Porůří.

Mezi zahraničními firmy, které si do metropole Rúr už našly cestu, jsou Amazon, BP, Caterpillar, Cyberdyne, IKEA, Meta Biomed, Mitsubishi Hitachi, NGC, QD Laser, Seacon, Shimadzu nebo Wisco. V roce 2017 region do NRW přilákal přibližně 18 procent investičních projektů ze zahraničí. V metropoli pak dokonce asi 30 procent všech nově vzniklých pracovních míst vytváří mezinárodní investoři.

Autor: NRW.INVEST

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert