Vzdělávací program: obchodník v eCommerce

Od léta 2018 mohou německé firmy nově vzdělávat v oboru obchodník v eCommerce. Za vznikem první německé profese 4.0 stojí postupující digitalizace a stále rostoucí elektronické obchodování.

Online obchod generuje v Německu zhruba 10 % celkových tržeb v maloobchodu (v roce 2017: 48,7 mld. eur) a každým rokem roste. eCommerce vytváří nové oblasti činnosti, nové procesy přesahující stupně tvorby hodnot a obchodní modely s vlastními způsoby práce a postupy. Aby mohli obchodníci zůstat inovativní i v této oblasti, žádali nový vzdělávací program, ve kterém by mohli systematicky a kvalifikovaně připravovat mladé lidi na kariéru v online obchodu. Neboť kdo chce zůstat v obchodě inovativní, potřebuje inovativní mladé talenty. Protože oblasti činnosti v eCommerce jsou natolik různorodé a dostupné vzdělávací programy nejsou schopny plně pokrýt požadavky eCommerce, vznikla nová profese: obchodník v eCommerce. Svaz německého maloobchodu (HandelsverbandDeutschland – HDE) se velmi rychle ujal nápadu na vytvoření nového vzdělávacího oboru. V roce 2015 se chopil iniciativy a v roce 2016 získal souhlas Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, aby mohl koordinovat vytvoření nové profese.

Příprava na novou profesi bude probíhat hlavně v malo- a velkoobchodu a v zahraničním obchodu. Spadají sem ryze internetoví obchodníci, ale také multi-nebo cross channel obchody. Vedle obchodních společností přicházejí v úvahu i firmy z jiných sektorů, například cestovní ruch, chemický a kovodělný průmysl. Zájem projevily také banky, pojišťovny, hotely, dodavatelé energií a vydavatelé novin a hudby. Rozmanitost firem, které budou mladé lidi vzdělávat, je velká. Svůj sortiment nabízí mimo jiné v klasických e-shopech nebo na online platformách a tržištích.

Vzdělání bude zaměřeno hlavně na výběr a využití online prodejních kanálů (např. e-shop, platformy), správu online prodejního kanálu, komunikaci se zákazníky (např. přes e-mail, sociální media, telefon nebo také v přímém kontaktu v kamenném obchodu) a na online marketing, tedy používání a tvorbu reklamy. eCommerce bývá také velmi často spojována s big data, proto budou mít studenti hodně co do činění s řízením a kontrolou obchodu, mimo jiné s vyhodnocováním důležitých ukazatelů a prováděním analýz tzv. hodnoty zákazníků. Uzavírání smluv musí probíhat pokud možno bez námitek zákazníků. Proto je třeba zohledňovat právní a vnitřní firemní předpisy, obzvláště ty, které se týkají informačních povinností, práva hospodářské soutěže, autorského práva a ochrany osobních údajů. V eCommerce jsou navíc charakteristické způsoby projektové práce, které budou žákům zprostředkovávány během celého vzdělávání.

Nový vzdělávací program je vhodný pro absolventy všech škol. Pro získání základních obchodních znalostí jsou důležité dobré známky z matematiky a němčiny, ale velkou roli bude hrát i angličtina. Uchazeči by se měli umět nadchnout pro online trendy a trendy v eCommerce a také pro technické inovace, měl by je bavit prodej a marketing. Měli by se zajímat o ekonomické souvislosti a právní předpisy a mít vynikající komunikační dovednosti (slovem i písmem). Výhodou je analytické a logické myšlení. Uchazeči by také měli mít rádi práci s daty a čísly a zápal pro dynamickou a projektovou práci v eCommerce.

Nový vzdělávací program běží v Německu od léta 2018. HDE počítá v prvním školním roce 2018/2019 s více než 1000 žáky. V následujících letech by měl jejich počet kontinuálně růst. Po úspěšném absolvování mohou obchodníci v eCommerce pracovat ve všech firmách, které nabízí a prodávají zboží a služby přes internet. Nebo mohou pomáhat firmám při vytváření strategie pro eCommerce.

Počínaje rokem 2019 mohou pracovníci z oblasti eCommerce a obchodníci v eCommerce absolvovat další vzdělávání v oboru, a to specialista pro eCommerce. Tato kvalifikace bude odpovídat vysokoškolskému bakalářskému studijnímu programu (úroveň 6 podle Německého rámce kvalifikací a Evropského rámce kvalifikací). Německé obchodní společnosti mohou díky těmto dvěma novým profesím čelit dlouhodobě rostoucímu nedostatku pracovníků v eCommerce.

Autorka: Katharina Weinert

Katharina Weinert je vedoucí oddělení vzdělávací politika a odborné vzdělávání v HDE. Vzdělávací obor obchodník v eCommerce vznikl pod jejím vedením. Další informace o oboru poskytnou obchodní a průmyslové komory v Německu.