Nový zákoník práce & home office

Úprava nestanoví žádnou zásadní novou povinnost, pouze je vše na jednom místě, což může působit jako jistý korzet. Zodpovědní zaměstnavatelé už nyní ve vnitřním předpisu upravují práci z domova a nová úprava jim nemůže vadit. Bohužel máme signály z praxe, že se tak neděje ve všech firmách, práce z domova se často považuje toliko za benefit, vše je domluveno jen ústně, což je pro obě strany riskantní. Bez regulace by klesla právní jistota zaměstnance i zaměstnavatele, protože na práci z domova by se vztahovaly pouze povinnosti, které platí pro normální zaměstnávání, zatímco novela umožňuje stanovit si nějaké odchylky a specifika.

Při práci z domova, což je srovnatelné například s pracovní cestou nebo prací obchodního zástupce v terénu, má zaměstnavatel k zaměstnanci stejné povinnosti, jako přidělovat mu práci, kontrolovat ho, starat se o něj, vytvářet mu vhodné pracovní prostředí, bezpečné podmínky atd. Má tedy nadále odpovědnost, ale nemá možnost toto zajišťovat, kontrolovat, starat se o zaměstnance. Pokud by se zaměstnanci doma něco stalo nebo přišel s náklady práce v nějaké vysoké částce, platila by jen obecná úprava pro práci na pracovišti.

Co se týče úhrady nákladů, které je mimochodem zaměstnavatel povinen zaměstnanci uhradit již podle současné právní úpravy, požaduje novela, aby náklady skutečně zaměstnanci vznikly a ten je také uplatnil, přičemž je možné jejich výši paušalizovat.

Autor: Petr Hůrka, náměstek pro legislativu na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Zdroj úvodní fotky: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Leave a Reply

Your email address will not be published.